NBKWP(Dk Blue Purple) M
NBKWP(Dk Blue Purple) M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBKP(Dk Blue Purple) M
NBKP(Dk Blue Purple) M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBCHP (Black) M
NBCHP (Black) M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBCHWP (Dk Blue)M
NBCHWP (Dk Blue)M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBCHP (Dk Blue) M
NBCHP (Dk Blue) M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBBKP (Black) M
NBBKP (Black) M

Acrylic, flash on Paper, 30 x 22 in., 2017

NBBKP (Navy)
NBBKP (Navy)

Acrylic, flash on Paper, 14 x 10 in., 2016

NBCHP (Green)
NBCHP (Green)

Acrylic, flash on Paper, 14 x 10 in., 2016

NBBKP (Ultramarine)
NBBKP (Ultramarine)

Acrylic, flash on Paper, 14 x 10 in., 2016

NBCHP (Navy)
NBCHP (Navy)

Acrylic, flash on Paper, 14 x 10 in., 2016

Exhibition_Tim Doud 05
Exhibition_Tim Doud 05
PSLVBNP (Cobalt)
PSLVBNP (Cobalt)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

FKP (Cobalt)
FKP (Cobalt)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

LVKBP (Black Glitter) M
LVKBP (Black Glitter) M
LVFKP (Cobalt)
LVFKP (Cobalt)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

LVMSP (Red Violet)
LVMSP (Red Violet)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

PSFK(White)
PSFK(White)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

PSBNP (Red)
PSBNP (Red)

Acrylic, flash on Paper, 11 x 15 in., 2014-16

BBNP (Blue)
BBNP (Blue)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16

GRMP (Ultramarine)
GRMP (Ultramarine)

Acrylic, spray paint, flash on Paper, 15 x 11 in., 2014-16